2 timers teamøvelser

Live Escape room hos SuperEvent - Breakoutroom i København
BreakoutRoom hos SuperEvent - Live Escape Games
I har præcis 60 minutter til at flygte

BOOK

HER

Teamøvelser der styrker sammenholdet

Alle teamøvelsene har emnerne kommunikation & samarbejde som omdrejningspunkt

I får et par timer med et positivt indspark under overskriften KOMMUNIKATION & SAMARBEJDE.
Forløbet består af en række TeamØvelser som, ud over at udfordre jer på jeres kommunikative- og samarbejdsevner, også har et stort socialt omdrejningspunkt.
For at løse TeamØvelserne med bedst muligt resultat, kræves detaljeret kommunikation og godt samarbejde.

Pris for 2 timers Teamøvelser: 4000,- For op til 10 pers. Herefter 200,- pr. pers. (ex. moms)

Ud af huset:
“Ud af huset” tillæg: (første 10 km fra Rødovre): 1000 kr. (ex. moms) + pr. ekstra kørt km: 8 kr/km. (ex moms)

Det skal også være sjovt!

I får udover et par spændende timer med TeamØvelser, også nogle sjove og hyggelige timer sammen som kollegaer.
Alle øvelserne bliver introduceret og afviklet af vores dygtige og engagerede instruktører.
Vores instruktører præsenterer de lettilgængelige teamøvelserne, der alle på hver deres vis giver en a-ha oplevelse, der relaterer til teamsamarbejdet i hverdagen.
I opdeles i grupper tilpasset jeres deltagerantal og antal øvelser.
Tiden I booker bliver primært brugt til afvikling af teambuilding-øvelser. Efter hver teambuilding-øvelse laver grupperne en kort evaluering i ca. 5 min. Det kan derfor være en fordel at sætte lidt tid af til at lave mere uddybende evaluering dagen efter jeres teambuilding, så I får mest ud af øvelserne.

Alle kan være med:

Teambuilding-øvelserne har ikke kun gode pointer de er også sjove at deltage i. Hos SuperEvent går vi meget op i, at det skal være sjovt for alle og at alle kan deltage uanset fysisk formåen. Derfor er vores teambuilding-øvelser hverken fysisk krævende eller grænseoverskridende – alle kan være med uanset køn, alder og fysik.

Udbytte af dagen:

Teamet får en række opgaver der lukker op for et nuanceret kendskab til hinanden, hvor øvelserne er med til at skabe grin og fællesskab på en uhøjtidelig måde. De oplevelser teamet får, vil efterfølgende skabe basis for den gode historie i teamet. Teamøvelserne er med andre ord socialt samvær på en sjov og udfordrende måde.

Fakta om 2 timers Teamøvelser

Introduktion/afvikling:
Instruktører præsenterer kort dagens program samt hver øvelse.

Evaluering:
Der er indlagt tid til en kort evaluering efter øvelserne. I vil desuden få udleveret evalueringsmateriale, så I selv kan evaluere efterfølgende

Deltagere:
10-2500 personer.

Lokation:
Teamøvelserne afvikles i SuperEvents indendørs faciliteter i Rødovre.
Teambuilding kan desuden bestilles til afvikling hos jer.

Kort beskrivelse af hver Teambuilding øvelse

Det Skæve Tårn i Pisa

Formål: I Det Skæve Tårn i Pisa finder I ud af, hvem i teamet der tager styringen og hvordan gruppen forholder sig til risiko og tidspres. Derudover skal I fastsætte målsætning for opgaven både før og undervejs i øvelsen. Kommunikation og samarbejde er en forudsætning for at nå den målsætning I sætter.
Det kan være en udfordring at blive enige om en fælles målsætning. Nogen spiller sikkert og andre spiller højt spil.  
Dette er en god samarbejds- og kommunikationsøvelse  der viser, at vi nemmere når  målet, når alle hjælper til og løfter i flok.
Udførelse: I skal bygge et tårn ud af klodser der er udskåret i forskellige vinkler. Teamet må ikke røre klodserne, I skal derimod løfte klodserne med “kranen” som gruppen styrer i fællesskab ved hjælp af snorene.
Er I mere end 14 deltagere, vil vi lave øvelsen på 2 “baner”, så TeamØvelsen også kan laves som en dyst, der er ikke noget der kan motivere, som en konkurrence.

KommunikationsKort:

Formål: KommunikationsKort pointerer afsender- og modtagerforhold og den enkelte deltagers evne til at lytte og tilpasse sig til andres visualiseringer. Præcise og eksplicitte forklaringer er et ”must”, da en lille fejl har stor betydning for resultatet. Strategi & planlægning er derfor vigtigt for at gennemføre denne øvelse.
Mangel på god kommunikation er som oftest grunden til konflikter og misforståelse.
Øvelsen viser, at kommunikationen er bedst når den foregår i flere lag, hvor evnen til at lytte, forstå og modtage information, er lige så vigtig som evnen til at informere præcist og deltaljeret.
Udførelse: Ud af i alt 30 kort, fordeles 28 af dem til deltagerne i gruppen. Alle har bind for øjnene, og skal finde ud af, hvilke to kort/figurer der er fjernet fra sættet. Kortene har forskellige former, så kommunikation og strategi er nødvendigt, for at løse opgaven.

SymbolKommunikation:

Formål: Ved denne øvelse har vi fokus på kommunikationen mellem modtager og afsender. I skal beskrive jeres opfattelse af “virkeligheden” samt at være åben og modtagelig overfor andres opfattelse og beskrivelse af denne. For at løse den øvelse, skal teamet skabe fælles sprog, samt lægge en plan for, hvordan opgaven skal gribes an og løses.
Vi ser ikke verden ens, og vores beskrivelser af den sammen ting kan variere meget.
Man kan undgå en række konflikter og misforståelser, når vi er opmærksomme på, at vi alle ser verden og situationer forskelligt, samt at vi har forskellige ”sandheder”.
Udførelse: I skal samle en figur, så brikkernes forskellige symboler ligger korrekt ved siden af hinanden. I må kun beskrive symbolerne, og ikke vise dem til hinanden. I udfordres ved denne øvelse i jeres evne til kommunikation, planlægning og samarbejde og resultatet af jeres indsats vil vise, om I til sidst har formået at samle figuren korrekt.

SystemTeam

Formål: I denne øvelse består udfordringen i jeres evne til at håndterer uforudsigeligheder, og udvikle strategier. Tilliden til de “de andres” beslutninger bliver sat på en prøve, og jeres kommunikative evner bliver testet. Planlægning og evnen til at kunne se et par skridt frem er vigtigt for at nå målet.
Det er vigtigt at kunne se konsekvensen af ens handlinger og være enige om risikovillighed.
Kommunikation er centralt når gruppen skal blive enig om en plan og strategi for at nå målet og få så mange vægte af pladen uden den falder til jorden.
Udførelse: Øvelsen består af en “svævende træplade” hvorpå der stilles figurer af forskellig vægt. Vægtene placeres så pladen ikke mister balance. Teamet skal her lægge en nøje planlagt strategi, så figurerne kan flyttes, uden at pladen falder ned på jorden. Der er en person der, med bind for øjnene, må flyttes figurerne, ud fra kyndig og målrettet vejledning fra de andre i teamet. Rollerne som henholdsvis “vejleder” og “løfter” byttes undervejs.