1,5 times teamøvelser

ezgif.com-optimize
Julefrokost hos SuperEvent
Udvalgte Fredage og Lørdage i december

1,5 timers Teamøvelser med 3 forskellige temaer

Med SuperEvents Teamøvelsepakker har vi lavet 3 tematiserede pakker med de mest populære af vores teamøvelser. Alle pakker har fokus på kommunikation og samarbejde, men øvelserne tager fat på problemstillingerne på vidt forskellige måder. Læs mere om de forskellige pakker ved at klikke på plusset ud for deres navn.

Pris for 1,5 timers Teamøvelser: 3000,- For op til 10 pers. Herefter 150,- pr. pers. (ex. moms)

Ud af huset:
“Ud af huset” tillæg: (første 10 km fra Rødovre): 1000 kr. (ex. moms) + pr. ekstra kørt km: 8 kr/km. (ex moms)

Fakta om Teampakkerne

Introduktion/afvikling:
Instruktører præsenterer dagens program samt hver øvelse.

Evaluering:
Der indlagt tid til en kort evaluering efter øvelserne. I vil desuden få udleveret evalueringsmateriale, så I selv kan evaluere efterfølgende.

Deltagere:
10-2500 personer.

Lokation:
Teamøvelserne afvikles i SuperEvents indendørs faciliteter i Rødovre.
Teambuilding kan desuden bestilles til afvikling hos jer.

Klik på plusset for at læse mere om vores færdige teambuildingpakker:

 1. Teambalance Teambuilding

  Teamøvelser der sætter fokus på kommunikation og tillid

  Med fokus på kommunikation og samarbejde hjælper “TeamBalance” jeres gruppe med at forbedre samarbejdet og teambalancen. For at løse øvelserne med succes kræves planlægning, kommunikation og samarbejde.

   

   

   

   

   

  Beskrivelse:

  I det forløb skal i lave tre af vores populære TeamØvelse Heliumringen, Leonardos Bro og SystemTeam. Vores TeamØvelser kan alle deltage i det er teambuilding med gode pointer og en givtig proces samtidig med at det er sjovt og hyggeligt for deltagerne. Vores dygtige instruktører sørger for at I kommer godt igennem arrangementet.
  I opdeles i grupper tilpasset jeres deltagerantal og antallet af øvelser.
  Tiden I booker bliver primært brugt til afvikling af teambuilding-øvelser. Efter hver øvelse laver grupperne evaluering i ca. 5 min. Det kan derfor være en fordel at sætte lidt tid af til at lave mere uddybende evaluering dagen efter jeres teambuilding, så I får mest ud af øvelserne.

  Alle kan være med:
  Hos SuperEvent går vi meget op i, at det skal være sjovt for alle og, at alle kan deltage uanset fysisk formåen. Derfor er vores teambuilding-forløb hverken fysisk krævende eller grænseoverskridende – alle kan være med uanset køn, alder og fysik.

  Udbytte af dagen:
  Et vigtigt element ved et teambuilding-forløb er skabelse af relationer og det sociale aspekt. Når vi kender og har tillid til hinanden, har vi lettere ved at gå til hinanden i hverdagen og bede om hjælp eller give og modtage feedback. Teamet får en fælles oplevelse og dermed grundlag for en fælles historie.

  Teamøvelserne:

  Heliumringen:

  Formål: Dette er en icebreaker og en god og sjov måde at starte teambuilding forløbet med.
  For at løse denne øvelse, skal I samarbejde og ikke mindst kommunikere detaljeret med hinanden. Denne øvelse pointerer, at det kan være en udfordring at løse, hvad der umiddelbart synes nemt, hvis ikke man løbende kommunikerer med hinanden og lægger en plan.
  Udførelse: I skal i samarbejde få den svævende heliumring tæmmet og ned og ligge på jorden.

  SystemTeam:

  Formål: I denne øvelse består udfordringen i jeres evne til at håndterer uforudsigeligheder, og udvikle strategier. Tilliden til de “de andres” beslutninger bliver sat på en prøve, og jeres kommunikative evner bliver testet. Planlægning og evnen til at kunne se et par skridt frem er vigtigt for at nå målet.
  Det er vigtigt at kunne se konsekvensen af ens handlinger og være enige om risikovillighed.
  Kommunikation er centralt når gruppen skal blive enig om en plan og strategi for at nå målet og få så mange vægte af pladen uden den falder til jorden.
  Udførelse: Øvelsen består af en “svævende træplade” hvorpå der stilles figurer af forskellig vægt. Vægtene placeres så pladen ikke mister balance. Teamet skal her lægge en nøje planlagt strategi, så figurerne kan flyttes, uden at pladen falder ned på jorden. Der er en person der, med bind for øjnene, må flyttes figurerne, ud fra kyndig og målrettet vejledning fra de andre i teamet, Rollerne som henholdsvis “vejleder” og “løfter” byttes undervejs.

  Leonardos Bro:

  Formål: To hoveder tænker bedre end et. I denne øvelse skal to undergrupper mødes for at trække på de bedste løsningsforslag de hver især kan komme frem til.
  Denne øvelse viser at det er vigtigt at huske på og anerkende hinanden for forskellige styrker og kompetencer. Vi har alle forskellige evner og styrker, nogle er måske gode til at tænke logisk og lægge en plan, mens andre er gode kreativt & praktisk. Ved denne øvelse kommer der flere vigtige evner i spil så som: Problemlæsning, rolle fordeling, kreativitet, samarbejde, kommunikation og planlægning i spil.
  Ved denne øvelse vil samarbejdet og evnen til at trække på alle ressourcer i teamet tale sit tydelige sprog, såfremt I sammen får bygget Leonardos Bro.
  Udførelse: I 1480 udtænkte Leonardo da Vinci en bro der var selvbærende og som kunne bygges uden nogen former for værktøj. Med et samlesæt af pinde, skal I i to hold bygge en halvdel af broen hver som skal samles på midten. I skal gentænke og bygge Leonardos Bro, der som en konkret metafor skal hjælpe med at skabe stabilitet i gruppen og forbedre evnen til at bygge bro over kløfter og overvinde forhindringer. Dette er teambuilding på en sjov og lærerig måde.

 2. Byggemester Teambuilding

  Teamøvelser der sætter fokus på kommunikation og samarbejde

  Byggemester er et givtigt og hyggeligt koncept hvor I skal igennem 3 forskellige TeamØvelser der vil udfordre jer i følgende kompetencer: samarbejde, kommunikation, planlægning og kreativitet. Med Byggemester Teambuilding får I mulighed for at øve disse kompetencer på en sjov og underholdende måde. I får teambuilding der sætter fokus på teamsamarbejdet og skaber gode relationer.

   

   

   

   

  Beskrivelse:

  De 3 TeamØvelser kan alle deltage i. Det er øvelser med en god proces og gode pointer som på samme tid er hyggelige og sjove for deltagerne at udføre.
  Alle øvelserne bliver afviklet og introduceret af vores dygtige og engagerede instruktører.
  Vores instruktører præsenterer de lettilgængelige teamøvelserne, der alle på hver deres vis giver en a-ha oplevelse, der relaterer til teamsamarbejdet i hverdagen.
  I opdeles i grupper tilpasset jeres deltagerantal og antallet af øvelser.
  Tiden I booker bliver primært brugt til afvikling af teambuilding-øvelser. Efter hver øvelse laver grupperne evaluering i ca. 5 min. Det kan derfor være en fordel at sætte lidt tid af til at lave mere uddybende evaluering dagen efter jeres teambuilding, så I får mest ud af øvelserne.

  Alle kan være med:
  Hos SuperEvent går vi meget op i, at det skal være sjovt for alle og, at alle kan deltage uanset fysisk formåen. Derfor er vores teambuilding-forløb hverken fysisk krævende eller grænseoverskridende – alle kan være med uanset køn, alder og fysik.

  Udbytte af dagen:
  Et vigtigt element ved et teambuilding-forløb er skabelse af relationer og det sociale aspekt. Når vi kender og har tillid til hinanden, har vi lettere ved at gå til hinanden i hverdagen og bede om hjælp eller give og modtage feedback. Teamet får en fælles oplevelse og dermed grundlag for en fælles historie.

  Teamøvelserne:

  Byg Bur Til Ægget:

  Formål: Dette er en kreativ øvelse med fokus på fælles mål for konstruktionen og forbrug af ressourcerne.
  I teamsamarbejde er det vigtigt at kunne se fremad, og tage højde for fremtidige konsekvenser. Den plan man har udviklet, kan virke rigtigt i teorien, men når det kommer til den praktiske udførelse, kan der opstå komplikationer. Derfor er det vigtigt at kunne tilpasse og ændre undervejs.
  Vi bliver nogle gange sat i en situation, hvor vi må tænke kreativt, for at finde en løsning på et nyt problem/udfordring. Det er i sådanne situationer vigtigt at lytte til alle ideer og tage det bedste fra dem til løsningsforslaget. Det er vigtigt at huske på og anerkende hinanden for forskellige styrker og kompetencer. Vi har alle forskellige evner nogle er måske gode til at tænke logisk og forudsige evt. svage punkter eller lignende, mens andre er gode kreativt, verbalt eller til at lytte.
  Udførelse: I denne øvelse skal I med få redskaber bygge en konstruktion/bur til et æg, efterfølgende skal ægget kunne klare det dybe fald fra et par meters højde. Her vil resultatet af jeres samarbejde tale sit helt tydelige sprog. En øvelse med en god proces og sjov fælles afslutning med konkurrence ml. holdende.

  Det Skæve Tårn i Pisa:

  Formål: I Det skæve tårn i Pisa finder I ud af hvem i teamet der tager styringen og hvordan gruppen forholder sig til risiko og tidspres. Derudover skal I fastsætte målsætning for opgaven både før og undervejs i øvelsen. Kommunikation og samarbejde er en forudsætning for at nå den målsætning I sætter.
  Det kan være en udfordring at blive enige om en fælles målsætning. Nogen spiller sikkert og andre spiller højt spil.
  Dette er en god samarbejds- og kommunikations øvelse der viser at vi nemmere når målet når alle hjælper til og løfter i flok.
  Udførelse: I skal bygge et tårn ud af klodser der er udskåret i forskellige vinkler. Teamet må ikke røre klodserne, I skal derimod løfte klodserne med “kranen” som gruppen styrer i fællesskab ved hjælp af snorene.
  Er I mere end 14 deltagere, vil vi lave øvelsen på 2 “baner”, så TeamØvelsen også kan laves som en dyst, der er ikke noget der kan motivere som konkurrence.

  SymbolKommunikation:

  Formål: Ved denne øvelse har vi fokus på kommunikationen mellem modtager og afsender. I skal beskrive jeres opfattelse af “virkeligheden” samt at være åben og modtagelig overfor andres opfattelse og beskrivelse af denne. For at løse den øvelse, skal teamet skabe fælles sprog samt lægge en plan for hvordan opgaven skal gribes an og løses.
  Vi ser ikke verden ens, og at vores beskrivelser af den sammen ting kan variere meget.
  Man kan undgå en række konflikter og misforståelser, når vi er opmærksomme på, at vi alle ser verden og situationer forskelligt, samt at vi har forskellige ”sandheder”.
  Udførelse: I skal samle en figur, så brikkernes forskellige symboler ligger korrekt ved siden af hinanden. I må kun beskrive symbolerne, og ikke vise dem til hinanden. I udfordres ved denne øvelse I jeres evne til kommunikation, planlægning og samarbejde og resultatet af jeres indsats vil vise, om I til sidst har formået at samle figuren korrekt.

 3. Kulturchok Teambuilding

  Teamøvelser der sætter fokus på mødet mellem forskellige kulture

  Hvis der går hårdknude i kommunikationen kan det være svært at arbejde sammen og få det optimale ud af dagen. Det er derfor vigtigt at træne den måde man kommunikerer med hinanden på. Med Kulturchok Teambuilding får I mulighed for at øve dette på en sjov og underholdende måde.

   

   

   

   

   

  Beskrivelse:

  Teamet får en række øvelser der lukker op for et nuanceret kendskab til hinanden, hvor øvelserne er med til at skabe grin og fællesskab på en uhøjtidelig måde. I kommer igennem 3 forskellige TeamØvelser, der både kan udfordre og underholde. KulturRæs er et sjovt spil med overraskende elementer. SymbolKommunikation udfordre jeres evne til planlægning, kommunikation og samarbejde. På plads i geled viser hvor svært en ellers simpel ting bliver når vigtige sanser bliver taget fra os.
  Lyst er en vigtig motivation for os alle, derfor laver vi teambuilding som ikke kun har gode pointer og udfordre, de skal også være sjove og hyggelige at deltage i.
  Tiden I booker bliver primært brugt til afvikling af teambuilding-øvelser. Efter hver øvelse laver grupperne evaluering i ca. 5 min. Det kan derfor være en fordel at sætte lidt tid af til at lave mere uddybende evaluering dagen efter jeres teambuilding, så I får mest ud af øvelserne.

  Alle kan være med:
  Hos SuperEvent går vi meget op i, at det skal være sjovt for alle og, at alle kan deltage uanset fysisk formåen. Derfor er vores teambuilding-forløb hverken fysisk krævende eller grænseoverskridende – alle kan være med uanset køn, alder og fysik.

  Udbytte af dagen:
  Et vigtigt element ved et teambuilding-forløb er skabelse af relationer og det sociale aspekt. Når vi kender og har tillid til hinanden, har vi lettere ved at gå til hinanden i hverdagen og bede om hjælp eller give og modtage feedback. Teamet får en fælles oplevelse og dermed grundlag for en fælles historie.

  Teamøvelserne:

  KulturRæs:

  Formål: KulturRæs er et sjovt, medrivende og til tider frustrerende spil. Her pointeres vigtigheden af at have forståelse for andre kulturer, det kan f.eks. være en anden kultur i en anden afdeling. I bliver i dette spil udfordret på jeres evne til at formidle eller tilegne sig nye strategier, alt efter situationen.
  Med humor sættes der fokus på et meget vigtigt emne i dagligdagen, en øvelse der ud tvivl udløser overraskende situationer.
  Udførelse: I spillet oplever I følelsen af at komme ind i en ny afdeling, hvor kulturen er en anden. I skal forstå og tilpasse jer kulturen i den nye afdeling, eller måske få indført jeres egne regler/kultur. Dette er et sjovt spil som udfordre, overrasker og skaber grin.

  På plads i geled:

  Formål: Når vi arbejder mod et mål og støder på udfordringer, kan der være ting der ikke praktisk kan lade sig gøre, og vi bliver nød til at tænke anderledes og kreativt for at nå målet, I denne øvelse er en kreativ tilgang nødvendig. Vi bliver meget mere effektive når vi kommunikere med hinanden og målet nås hurtigere og nemmere, men hvad gør vi når ellers vigte sanser ift. kommunikation bliver taget fra os? Her er initiativ, disciplin, kreativitet og tålmodighed vigte egenskaber.
  Udførelse: I vil her blive stillet en opgave der normalvis ville være nem at løse, men da vi fratager jer vigtige sanser vil I blive udfordret. En fantasifuld og løsningsorienteret tilgang er nødvendig for at vinde denne dyst. Hvad gør vi når to vigtige sanser bliver taget væk fra os?

  SymbolKommunikation:

  Formål: Ved denne øvelse har vi fokus på kommunikationen mellem modtager og afsender. I skal beskrive jeres opfattelse af “virkeligheden” samt at være åben og modtagelig overfor andres opfattelse og beskrivelse af denne. For at løse den øvelse, skal teamet skabe fælles sprog samt lægge en plan for hvordan opgaven skal gribes an og løses.
  Vi ser ikke verden ens, og at vores beskrivelser af den sammen ting kan variere meget.
  Man kan undgå en række konflikter og misforståelser, når vi er opmærksomme på, at vi alle ser verden og situationer forskelligt, samt at vi har forskellige ”sandheder”.
  Udførelse: I skal samle en figur, så brikkernes forskellige symboler ligger korrekt ved siden af hinanden. I må kun beskrive symbolerne, og ikke vise dem til hinanden. I udfordres ved denne øvelse I jeres evne til kommunikation, planlægning og samarbejde og resultatet af jeres indsats vil vise, om I til sidst har formået at samle figuren korrekt.