3 timers teamøvelser København

Design uden navn
Mødelokaler hos SuperEvent og CityMeetings.dk
Københavns nye mødelokaler - Centralt i København K

Book på

CityMeetings.dk

Teamøvelser der styrker sammenholdet

Alle teamøvelsene har emnerne kommunikation & samarbejde som omdrejningspunkt

I får et par timer med et positivt indspark under overskriften KOMMUNIKATION & SAMARBEJDE.
Forløbet består af en række TeamØvelser som ud over at udfordre jer på jeres kommunikative- og samarbejdsevner, også har et stort socialt omdrejningspunkt.
For at løse TeamØvelserne med bedst muligt resultat, kræves detaljeret kommunikation og godt samarbejde.
Teambuilding-forløbet kan f.eks. hjælpe hvis dagligdagen er mere præget af arbejde end samarbejde, og teammotivationen er nedadgående. Teamøvelserne vil rette fokus på de værktøjer, der kan hjælpe teamet på den rigtige kurs.

Pris for 3 timers Teamøvelser: 6000,- For op til 10 pers. Herefter 300,- pr. pers. (ex. moms)

Ud af huset:
“Ud af huset” tillæg: (første 10 km fra Rødovre): 1000 kr. (ex. moms) + pr. ekstra kørt km: 8 kr/km. (ex moms)

Det skal også være sjovt

I får udover et par spændende timer med TeamØvelser, også nogle sjove og hyggelige timer sammen som kollegaer.
Alle øvelserne bliver afviklet og introduceret af vores dygtige og engagerede instruktører.
Vores instruktører præsenterer de lettilgængelige teamøvelserne, der alle på hver deres vis giver en a-ha oplevelse, der relaterer til teamsamarbejdet i hverdagen.
I opdeles i grupper tilpasset jeres deltagerantal og antallet af øvelser.
Tiden I booker bliver primært brugt til afvikling af teambuilding-øvelser. Efter hver øvelse laver grupperne evaluering i ca. 10 min. Det kan derfor være en fordel at sætte lidt tid af til at lave mere uddybende evaluering dagen efter jeres teambuilding, så I får mest ud af øvelserne.

Alle kan være med:

Teambuilding-øvelserne er, udover de gode pointer, også sjove at deltage i. Hos SuperEvent går vi meget op i, at det skal være sjovt for alle og, at alle kan deltage uanset fysisk formåen. Derfor er vores teambuilding-øvelser hverken fysisk krævende eller grænseoverskridende – alle kan være med uanset køn, alder og fysik.

Udbytte af dagen:

Teamet får en række opgaver der lukker op for et nuanceret kendskab til hinanden, hvor øvelserne er med til at skabe grin og fællesskab på en uhøjtidelig måde. De oplevelser teamet får, vil efterfølgende skabe basis for den gode historie i teamet. Teamøvelserne er med andre ord socialt samvær på en sjov og udfordrende måde.

Fakta om 3 timers Teamøvelser

Introduktion/afvikling:
Instruktører præsenterer kort dagens program samt hver øvelse.

Evaluering:
Der evalueres efter øvelserne. Omfanget aftales ved bestilling.

Deltagere:
10-20 personer.

Lokation:
Teamøvelserne afvikles i SuperEvents indendørs faciliteter på Amaliegade i København C
Teambuilding kan desuden bestilles til afvikling hos jer.

Kort beskrivelse af hver Teambuilding øvelse

Byg bur til ægget

Formål: Dette er en kreativ øvelse med fokus på fælles mål for konstruktionen og forbrug af ressourcerne.
I teamsamarbejde er det vigtigt at kunne se fremad, og tage højde for fremtidige konsekvenser. Den plan man har udviklet, kan virke rigtigt i teorien, men når det kommer til den praktiske udførelse, kan der opstå komplikationer. Derfor er det vigtigt at kunne tilpasse og ændre undervejs.
Vi bliver nogle gange sat i en situation, hvor vi må tænke kreativt for at finde en løsning på et nyt problem/udfordring. Det er i sådanne situationer vigtigt at lytte til alle ideer og tage det bedste fra dem til løsningsforslaget. Det er vigtigt at huske på og anerkende hinanden for forskellige styrker og kompetencer. Vi har alle forskellige evner, nogle er måske gode til at tænke logisk og forudsige evt. svage punkter eller lignende, mens andre er gode kreativt, verbalt eller til at lytte.
Udførelse: I denne øvelse skal I med få redskaber bygge en konstruktion/bur til et æg, efterfølgende skal ægget kunne klare det dybe fald fra et par meters højde. Her vil resultatet af jeres samarbejde tale sit helt tydelige sprog. En øvelse med en god proces og sjov, fælles afslutning med konkurrence mellem holdende.

Brikkerne

Formål: Denne øvelse understreger, at samarbejde er den bedste måde at opnå en målsætning på. For at dette skal lykkedes, skal man sætte sig ind i teamets overordnede mål, og se det store billede. Ved at understrege hvor vigtigt kommunikation er, viser øvelsen hvor svært det bliver hvis man ikke kommunikerer.
Dette er en god samarbejds- og kommunikationsøvelse  der viser, at vi nemmere når  målet, når alle hjælper til og løfter i flok.
Udførelse: Alle deltagere i øvelsen bliver udstyret med en række brikker, der tilsammen skal danne en figur. Under øvelsen er det strengt forbudt at kommunikere med hinanden! Man må aldrig bede om en brik fra en anden deltager, men man må give en brik, til én man tror, kan bruge den. Først når alle deltagere sidder med identiske figurer foran sig, er øvelsen udført.

 

HeliumRingen

Formål: Dette er en icebreaker og en god og sjov måde at starte teambuilding-forløbet med.
For at løse denne øvelse, skal I samarbejde og ikke mindst kommunikere detaljeret med hinanden. Denne øvelse pointerer, at det kan være en udfordring at løse, hvad der umiddelbart synes nemt, hvis ikke man løbende kommunikerer med hinanden og lægger en plan.
Udførelse: I skal i samarbejde få den svævende heliumring tæmmet og ned at ligge på jorden.

KommunikationsKort:

Formål: KommunikationsKort pointerer afsender- og modtagerforhold og den enkelte deltagers evne til at lytte og tilpasse sig til andres visualiseringer. Præcise og eksplicitte forklaringer er et ”must”, da en lille fejl har stor betydning for resultatet. Strategi & planlægning er derfor vigtigt for at gennemføre denne øvelse.
Mangel på god kommunikation er som oftest grunden til konflikter og misforståelse.
Øvelsen viser, at kommunikationen er bedst når den foregår i flere lag, hvor evnen til at lytte, forstå og modtage information, er lige så vigtig som evnen til at informere præcist og deltaljeret.
Udførelse: Ud af i alt 30 kort, fordeles 28 af dem til deltagerne i gruppen. Alle har bind for øjnene, og skal finde ud af, hvilke to kort/figurer der er fjernet fra sættet. Kortene har forskellige former, så kommunikation og strategi er nødvendigt, for at løse opgaven.

SymbolKommunikation:

Formål: Ved denne øvelse har vi fokus på kommunikationen mellem modtager og afsender. I skal beskrive jeres opfattelse af “virkeligheden” samt at være åben og modtagelig overfor andres opfattelse og beskrivelse af denne. For at løse den øvelse, skal teamet skabe fælles sprog, samt lægge en plan for, hvordan opgaven skal gribes an og løses.
Vi ser ikke verden ens, og vores beskrivelser af den sammen ting kan variere meget.
Man kan undgå en række konflikter og misforståelser, når vi er opmærksomme på, at vi alle ser verden og situationer forskelligt, samt at vi har forskellige ”sandheder”.
Udførelse: I skal samle en figur, så brikkernes forskellige symboler ligger korrekt ved siden af hinanden. I må kun beskrive symbolerne, og ikke vise dem til hinanden. I udfordres ved denne øvelse i jeres evne til kommunikation, planlægning og samarbejde og resultatet af jeres indsats vil vise, om I til sidst har formået at samle figuren korrekt.

SystemTeam

Formål: I denne øvelse består udfordringen i jeres evne til at håndterer uforudsigeligheder, og udvikle strategier. Tilliden til de “de andres” beslutninger bliver sat på en prøve, og jeres kommunikative evner bliver testet. Planlægning og evnen til at kunne se et par skridt frem er vigtigt for at nå målet.
Det er vigtigt at kunne se konsekvensen af ens handlinger og være enige om risikovillighed.
Kommunikation er centralt når gruppen skal blive enig om en plan og strategi for at nå målet og få så mange vægte af pladen uden den falder til jorden.
Udførelse: Øvelsen består af en “svævende træplade” hvorpå der stilles figurer af forskellig vægt. Vægtene placeres så pladen ikke mister balance. Teamet skal her lægge en nøje planlagt strategi, så figurerne kan flyttes, uden at pladen falder ned på jorden. Der er en person der, med bind for øjnene, må flyttes figurerne, ud fra kyndig og målrettet vejledning fra de andre i teamet. Rollerne som henholdsvis “vejleder” og “løfter” byttes undervejs.