TeamDyst med teamøvelser & gåder i 2½ - 3 timer

Søger I en anderledes dag med sjove team konkurrencer, skæve gåder, holdånd og hyggeligt fællesskab, hvor ALLE kan være med ?
– Så er TeamDysten det helt rigtige!

Pris for TeamDyst i 2 ½ - 3 timer: 7000,- For op til 10 pers. Herefter 300,- pr. pers. (ex. moms)

Ud af Huset:
“Ud af huset”-tillæg:
(første 10 km fra Rødovre): 1000 kr. (ex. moms) + pr. ekstra kørt km: 8 kr/km. (ex moms)

 

Det skal også være sjovt!

Alle TeamKonkurrencerne er sjove og hyggelige for deltagerne at dyste i og sikrer, at stemningen kommer helt i top.
TeamDysten afvikles i vores indendørs eventcenter, er vejret til det flytter vi gerne nogle af konkurrencerne udendørs på vores udeareal.
Med TeamDysten slår i 2 fluer med et smæk. Den sjove konkurrence bliver nemlig toppet med gode pointer.
I får her mulighed for et sjovt arrangement som styrker relationerne og skaber en fælles historie i teamet. På samme tid får I mulighed for, at dyste i givtige team udfordringer som alle kræver kommunikation, samarbejde og kreative løsninger for at løse opgaverne og få point.

Alle kan være med:

Hos SuperEvent går vi meget op i, at det skal være sjovt for alle og at alle kan deltage uanset fysisk formåen. Derfor er vores teambuilding-forløb hverken fysisk krævende eller grænseoverskridende – alle kan være med uanset køn, alder og fysik

Gåder:

Der udleveres løbende sjove gåder, som I i fællesskab skal løse for til sidst at kunne åbne jeres kiste og se hvor meget guld I har vundet i løbet af dysten.
Afslutning på TeamDysten:
Vi afslutter TeamDysten med at åbne skattekisterne. Her skal I bruge svaret på gåderne for at kunne åbne jeres kiste. I kisten finder I guldmønter der afspejler hvor godt I har klaret jer i de forskellige Team konkurrencer og hvor meget teamspirit I i hver gruppe har udvist.

Udbytte af dagen:

Teamet får en fælles oplevelse og dermed grundlag for en fælles historie. Et vigtigt element ved et teambuilding-forløb er skabelse af relationer og det sociale aspekt. Når vi kender og har tillid til hinanden, har vi lettere ved at gå til hinanden i hverdagen og bede om hjælp eller give og modtage feedback.

Fakta om TeamDyst

Introduktion/afvikling:
Instruktører præsenterer kort dagens program samt hver øvelse.

Evaluering:
Der indlagt tid til en kort evaluering efter øvelserne. I vil desuden få udleveret evalueringsmateriale, så I selv kan evaluere efterfølgende.

Deltagere:
16-2500 personer.

Lokation:
Teamøvelserne afvikles i SuperEvents indendørs faciliteter i Rødovre.
Teambuilding kan desuden bestilles til afvikling hos jer.

Kort beskrivelse af hver Teambuilding-øvelser

SystemTeam

Formål: I denne øvelse består udfordringen i jeres evne til at håndterer uforudsigeligheder, og udvikle strategier. Tilliden til de “de andres” beslutninger bliver sat på en prøve, og jeres kommunikative evner bliver testet. Planlægning og evnen til at kunne se et par skridt frem er vigtigt for at nå målet.
Det er vigtigt at kunne se konsekvensen af ens handlinger og være enige om risikovillighed.
Kommunikation er centralt når gruppen skal blive enig om en plan og strategi for at nå målet og få så mange vægte af pladen uden den falder til jorden.
Udførelse: Øvelsen består af en “svævende træplade” hvorpå der stilles figurer af forskellig vægt. Vægtene placeres så pladen ikke mister balance. Teamet skal her lægge en nøje planlagt strategi, så figurerne kan flyttes, uden at pladen falder ned på jorden. Der er en person der, med bind for øjnene, må flyttes figurerne, ud fra kyndig og målrettet vejledning fra de andre i teamet. Rollerne som henholdsvis “vejleder” og “løfter” byttes undervejs.

HeliumRingen:

Holdet skal i samarbejde få en ”svævende” ring ned på jorden. Det lyder nemt men det er det ikke….Prøv selv. Hvilket hold klar først denne opgave...

SymbolKommunikation:

Formål: Ved denne øvelse har vi fokus på kommunikationen mellem modtager og afsender. I skal beskrive jeres opfattelse af “virkeligheden” samt at være åben og modtagelig overfor andres opfattelse og beskrivelse af denne. For at løse den øvelse, skal teamet skabe fælles sprog, samt lægge en plan for, hvordan opgaven skal gribes an og løses.
Vi ser ikke verden ens, og vores beskrivelser af den sammen ting kan variere meget.
Man kan undgå en række konflikter og misforståelser, når vi er opmærksomme på, at vi alle ser verden og situationer forskelligt, samt at vi har forskellige ”sandheder”.
Udførelse: I skal samle en figur, så brikkernes forskellige symboler ligger korrekt ved siden af hinanden. I må kun beskrive symbolerne, og ikke vise dem til hinanden. I udfordres ved denne øvelse i jeres evne til kommunikation, planlægning og samarbejde og resultatet af jeres indsats vil vise, om I til sidst har formået at samle figuren korrekt.

Taktisk Eliminering:

Formål: I denne dyst kommer jeres taktiske egenskaber, overblik og evner til at analysere modstanderholdet i spil.
Vinderholdet vil være det hold, der bedst kan bevare overblikket og udtænke en god taktik. Kan I ændre jeres taktik løbende, efterhånden som spillet udvikler sig ?
Den bedste kommunikation er tovejs – er man f.eks. i tvivl om noget, så er det vigtigt at spørge ind til detaljerne og argumenterne for netop denne strategi og handling hos ens teammedlemmer.
Kan I blive enige om en taktik og hvordan spillet skal spilles, kan du overbevise dit team om netop din taktik, eller kan argumenter fra hvert teammedlem føre til sejren.
Udførelse: Her spiller i 2 hold imod hinanden. Spillet består af en masse 2 farvet trædesten som danner en stor bane. I rykker rundt på banen som "brikker" og i løbet af spillet vil flere og flere trædesten udgå. Det hold der til sidst vil have en ledig trædesten at gå videre på vinder.

Byg bur til ægget:

Formål: Dette er en kreativ øvelse med fokus på fælles mål for konstruktionen og forbrug af ressourcerne.
I teamsamarbejde er det vigtigt at kunne se fremad, og tage højde for fremtidige konsekvenser. Den plan man har udviklet, kan virke rigtigt i teorien, men når det kommer til den praktiske udførelse, kan der opstå komplikationer. Derfor er det vigtigt at kunne tilpasse og ændre undervejs.
Vi bliver nogle gange sat i en situation, hvor vi må tænke kreativt, for at finde en løsning på et nyt problem/udfordring. Det er i sådanne situationer vigtigt at lytte til alle ideer og tage det bedste fra dem til løsningsforslaget. Det er vigtigt at huske på og anerkende hinanden for forskellige styrker og kompetencer. Vi har alle forskellige evner nogle er måske gode til at tænke logisk og forudsige evt. svage punkter eller lignende, mens andre er gode kreativt, verbalt eller til at lytte.
Udførelse: I denne øvelse skal I med få redskaber bygge en konstruktion/bur til et æg, efterfølgende skal ægget kunne klare det dybe fald fra et par meters højde. Her vil resultatet af jeres samarbejde tale sit helt tydelige sprog. En øvelse med en god proces og sjov fælles afslutning med konkurrence ml. holdende.